Резултати Јавног конкурса за програме и пројекте за спровођење циљева Националне стратегије за младе

У оквиру Јавног конкурса за програме и пројекте за спровођење циљева Националне стратегије за младе који је расписан 1. августа 2016. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 141 предлога, Министарство омладине и спорта је одабрало 25 пројеката за део конкурса А: спровођење циљева Националне стратегије за младе који ће се финансирати у укупном износу од 30.228.716,92 динара и 6 пројеката за део конкурса Б - спровођење програма МЛАДИ СУ ЗАКОН који ће се финансирати у укупном износу од 11.987.800,00 динара.

У циљу спровођења циљева Националне стратегије за младе, Министарство омладине и спорта наставља да пружа подршку удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима у спровођењу различитих омладинских активности из области дефинисаних овим конкурсом. Циљеви овог конкурса били су: подстицање младих за активно учешће у друштву и волонтерским активностима, решавању проблема и потреба локалних заједница широм Србије; подизање свести о значају инклузивне омладинске политике кроз уважавање различитости и пружање свим младима, без обзира на индивидуалне разлике, једнаке могућности за учешће у различитим областима друштвеног живота, подршка међувршњачкој и међугенерацијској солидарности; предлагање мера за побољшање стамбене политике за младе; повећано коришћење културних садржаја међу младима; правовремено и свеобухватно информисање и побољшање услова за повећање мобилност младих и повећано учешће младих у заштити животне средине и одрживог развоја.

Резултате Jавног конкурса за програме и пројекте за спровођење циљева Националне стратегије за младе можете преузети ОВДЕ.

Top