Rezultati Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

Datum: 25.05.2016 | Kategorija: Omladina, Omladina konkursi,

Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje će sprovoditi lokalne samouprave.

S ciljem stvaranja uslova za unapređenje položaja i učešća mladih u lokalnoj zajednici i stimulisanja različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih, Ministarstvo omladine i sporta je u okviru Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou koji je raspisan 4. marta 2016. godine, na osnovu predloga komisije, od pristigla 54 predloga, odabralo 21 projekat koji će se finansirati u ukupnom iznosu od 25.720.643,99 dinara.

Za deo konkursa A:

oblast A-1: Stvaranje uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, aktivno učešće u društvu, sprovođenje kulturnih sadržaja i informisanje prilagođeno potrebama svih kategorija mladih (rekonstrukcija i opremanje omladinskih klubova, kancelarije za mlade, info centra i drugih prostora za mlade), podržaće se osam projekata u ukupnom iznosu od 7.306.764,99 dinara;

oblast A-2: Stvaranje uslova za promociju i upražnjavanje zdravih i bezbednih stilova života mladih u jedinicama lokalne samouprave prilagođeno potrebama svih kategorija mladih (učešće u izgradnji rekreativnih sportskih terena, teretana na otvorenom, otvorenih prostora za rekreativne sadržaje, biciklističke, trim staze), podržaće se sedam projekata u ukupnom iznosu od 7.798.259,00 dinara;

dok će se za deo konkursa B: Razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih, između ostalog, i kroz međusektorsku saradnju, podržati šest projekata u ukupnom iznosu od 10.615.620,00 dinara.

Čestitamo svim jedinicama lokalne samouprave kojima su odobreni projekti za realizaciju i želimo puno uspeha u sprovođenju istih.

Rezultate Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou možete preuzeti OVDE.

Nazad