Regionalna kancelarija za saradnju mladih raspisuje konkurs za poziciju službenika za finansije i administraciju

Nakon izbora Generalnog sekretara, Zamenika generalnog sekretara, administrativnog i programskog osoblja, Regionalna kancelarija za saradnju mladih raspisije poziv i za poziciju službenika za finansije i administraciju za rad u sedištu Sekretarijata.

Službenik za finansije i administraciju biće zadužen za upravljanje finansijama, održavanje računa, kontrolu budžeta, podršku u administrativnom segmentu koja može obuhvatiti i nadzor i izvršenje administrativnih poslova.

Konkurs je otvoren do 4. avgusta 2017. godine do 18 časova po srednjoevropskom vremenu.  

Detaljan opis i neophodni uslovi koje kandidat treba da zadovolji za navedenu poziciju, postupak apliciranja, kao i informacije u vezi sa konkursom, mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Regionalne kancelarije za saradnju mladih  http://www.rycowb.org/?p=3120 .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalna kancelarija za saradnju mladih predstavlja nezavisni institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, koji je uspostavljen sporazumom potpisanim 4. jula 2016. godine u Parizu. Ugovorne strane su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Top