Realizacija budžeta po unapred definisanom planu

Pomoćnik ministra za sport u Ministarstvu omladine i sporta Dragan Atanasov prisustvovao je danas konferenciji Četvrtog međunarodnog sajma Ekonomija sporta, u hotelu Hajat, na kojoj je govorio o državnim modelima finansiranja amaterskog i profesionalnog sporta.

On je na početku naglasio da realizacija budžeta Ministarstva omladine i sporta teče po unapred definisanom planu, da je Ministarstvo trenutno za finansiranje programa saveza izdvojilo ukupno  1.395.000.000 dinara, kao i da se stipendije sportistima, nagrade i nacionalna priznanja isplaćuju redovno.

"Ministarstvo je formiralo krizni štab u okviru koga je prikupljena pomoć za nastradale u poplavama, organizovani su volonteri i sportisti u akcijama, počela je priprema formiranja specijalizovane sportske jedinice koja će delovati u narednom periodu, kao i aktivnosti na definisanju volonterskog rada i radnih akcija",  rekao je Atanasov.

Prema njegovim rečima, pitanje rešavanja svojine je prevashodno pitanje za Direkciju za imovinu, ali Ministarstvo je Zakonom predvidelo i izradilo evidencione prijave koje su dostavile sportske organizacije registrovane u APR-u.

"Ovo je osnova za utvrđivanje imovinskog stanja u klubovima, ali tu procenu moraju da rade ovlašćene revizorske kuće. Ovaj posao nas očekuje kada se bude tačno definisao proces privatizacije u sportu. Što se tiče vlasništva u klubovima ono je definisano Statutima tih organizacija. Kako se radi o nevladinom sektoru vlasnici klubova su uglavnom i članovi",  naglasio je Atanasov.

On je dodao i da je na osnovu analiza stručnjaka naša poreska politika gotovo potpuno usaglašena sa evropskim zakonodavstvom, ali da je problem ruinirana privreda i to što nema dovoljno viška vrednosti koji bi išao ka sportu i kulturi.

Top