Raspisan konkurs fonda za učenike srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku 2018. godine

Ministarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je danas, 8. aprila 2019. godine, Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2018. godine.

Konkurs će biti otvoren do 10. maja 2019. godine, a pravo na nagradu će imati učenici srednjih škola koji su u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta na republičkim ili međunarodnim priznatim takmičenjima.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Informer“, kao i na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sport – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Tekst Konkursa, model prijave na Konkurs, obrazac izjave za državljanstvo, model potvrde o statusu učenika srednje škole, model potvrde o ostvarenom rezultatu na takmičenju i dokumenta koja su sastavni deo Konkursa (Kalendari takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2017/18 i 2018/19. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kalendari takmičenja Olimpijskih sportskih igara učenika Republike Srbije za školsku 2017/18 i 2018/19. godinu Saveza za školski sport Srbije, Kriterijumi za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute rezultate na priznatim takmičenjima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond Odlukom Broj: 451-02-164/2019-04 1. aprila 2019. godine i Standardi za rangiranje takmičenja muzičkih i baletskih takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzičke i baletske umetnosti koje je usvojio Fond Odlukom Broj: 451-02-164/2019-04 1. aprila 2019. godine) mogu se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs OVDE.

Top