Представљен „Водич за рад са осетљивим групама младих“

Датум: 30.03.2015 | Категорија: Активности, Омладина,

Министартсво омладине и спорта и Мисија ОЕБС-а у Србији промовисали су данас публикацију „Водич за рад са осетљивим групама младих“. Водич представља алат за остваривање инклузивне омладинске политике, истакла помоћник министра за омладину Снежана Клашња.

Водич за рад са осетљивим групама младих намењен је свима који се у свом раду баве програмима за младе и побољшањем положаја младих.

„Сва најзначајнија документа омладинске политике препознају и промовишу једнакост, равноправност и забрану дискриминације и обезбеђивање једнаких шанси за све младе у друштву“, истакла је помоћник министра Клашња, и додала како је уз Закон о младима основ за израду Водича и нова Национална стратегија за младе која прокламује подршку друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености.

Говорећи о предностима Водича, Клашња је нагласила да он садржи конкретне препоруке за рад, примере добре праксе и представља допринос изградњи институционалних капацитета и људских ресурса за рад са овим групама младих.

„Некада се деси да добре идеје остану само записане на папиру. У овом случају, сви заједно смо идеје преточили у акцију. Овај Водич је резултат тога“, закључила је помоћник министра за омладину Снежана Клашња.

Министарство омладине и спорта од 2012. године подржава развој компетенција и вредносне оријентације координатора/ки у овој области. Водич представља и подршку у спровођењу стандарда инклузивне омладинске политике.

Водич за рад са осетљивим групама младих можете преузети ОВДЕ

Назад

Архива вести