Pomoćnik ministra Snežana Klašnja na sastanku u okviru konferencije EU ,,Mladi u Evropi: šta dalje“

Pomoćnik ministra Snežana Klašnja učestvovala je na sastanku predstavnika državnih organa zaduženih za mlade od 26. do 27. oktobra 2017. godine u Talinu, koji je realizovan u okviru estonskog predsedavanja Savetom Evropske unije.

Sastanku je prethodila trodnevna konferencija Evropske unije koja je održana od 23. do 26. oktobra 2017. godine a na kojoj su učestvovali predstavnik Ministarstva omladine i sporta i omladinski delegat.

Sastanak je održan u sklopu šestog ciklusa strukturiranog dijaloga koji će se za vreme trio predsedavanja Estonija-Bugarska-Austrija odvijati pod nazivom „Mladi u Evropi: šta dalje”. Ključne teme koje su razmatrane kroz planarna izlaganja i radionice odnosile su se na: budućnost mladih i omladinsku politiku Evropske unije; pametan omladinski rad; volonterizam mladih i Evropski korpus solidarnosti.

Snežana Klašnja je informisala učesnike sastanka o realizaciji omladinske politke u Srbiji i istakla da su prioritene oblasti rada sa mladima u Srbiji vezane za stvaranje uslova za bolju zapopšljivost i samozapošljivost mladih i aktvnije učešće mladih u društvu. Istakla je saradnju sa civilnim društvom, jedinicama lokalne samouprave i državnim organima po pitanju razvijanja i primene standarda omladinskog rada i rezultate koji su postignuti na planu razvijanja voolonterizma kod mladih.

Predstavnik Evropske komisije, zamenik Generalnog direktora za obrazovanje i kulturu Najmand Kristensen je informisao delegate da će nova EU strategija za mlade biti doneta do sredine 2018. godine i da će u njenoj izradi kroz struktirani dijalog učestvovati i mladi i predstavnici državnih organa zaduženih za mlade i sve zainteresvane strane. Prioritet rada EU na planu mladih je usmeren ka podsticanju solidarnosti, poboljšanju ekonomskog položaja mladih, podizanju kvaliteta omladinskog rada i korišćenju informacionih tehnologija radi većeg obuhvata mladih.

Na sastanku je bilo 90 učesnika iz 30 zemalja i predstavnici Evropske komisije.

Top