Отворен конкурс за Саветодавни одбор Регионалне канцеларије за сарадњу младих

5. јуна 2017. године на основу Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих и члана 32. и 33. Статута Регионалне канцеларије за сарадњу младих, оглашен је позив за избор два кандидата за чланство у Саветодавном одбору Регионалне канцеларије за сарадњу младих, које предлаже Управни одбор за Републику Србију. 

Чланови Саветодавног одбора се именују на период од две године, са могућношћу продужења.

Све детаље конкурса са условима и критеријумима које заинтересовани кандидати морају испунити како би њихове пријаве биле узете у обзир, доступне су на сајту Министарства омладине и спорта http://www.mos.gov.rs/vest/poziv-za-izbor-dva-kandidata-za-savetodavni-odbor-regionalne-kancelarije-za-saradnju-mladih.

Пријаве се подносе до 19. јуна 2017. године, искључиво електронском поштом на адресу: medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

------------------------------------------------------------------

Регионална канцеларија за сарадњу младих представља независни институционални механизам за сарадњу младих западног Балкана, која је успостављена наведеним споразумом потписаним 4. јула 2016. године у Паризу. Уговорне стране су Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија.

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.

Top