Otpakivanje kulturnih paketa mladih: KZM Obrenovac u poseti KZM Bujanovac

Cilj projekta "Otpakivanje 2014/15" je da podstakne saradnju mladih iz mešovitih i jednonacionalnih sredina. Ima dva segmenta - pripremu i izradu kulturnih paketa u zajednici i organizaciju regionalnih razmena.

 Na skupu  su govorili: Nagip Arifi, predsednik opštine Bujanovac, Snežana Klašnja, pomoćnica ministra omladine i sporta, Branko Spasić, član Saveta za mlade Obrenovca i Vjolca Aliu, koordinatorka Kancelarije za mlade Bujanovac.

Snežana Klašnja je istakla da je Ministarstvo omladine i sporta  podržalo Beogradski centar za ljudska prava i podržava sprovođenje ovog projekta u KZM u svim fazama sprovođenja. Razlog za to je što se na ovaj način ostvaruju  principi i ciljevi svih zakonskih i strateških dokumenata iz omladinske politike, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu. Za  mlade je od izuzetnog značaja princip da kancelarije za mlade moraju biti otvorene za sve mlade, bez obzira na njihova obeležja i pripadnosti. Kulturni paketi o svojim lokalnim zajednicama, koje mladi spremaju za mlade su odličan primer za to.

Tokom regionalne razmene, pored predstavljanja kulturnih paketa Kancelarija za mlade iz Bujanovca i Obrenovca,  otvorena je  i izložba fotografija kulturnih paketa i održana debata o oživljavanju ideje različitosti među mladima i u zajednici.

U sklopu regionalne razmene, kao druge faze projekta "Otpakivanje 2014/15", u poseti Kancelariji za mlade opštine Bujanovac od 29. do 31. januara biće mladi iz Kancelarije za mlade opštine Obrenovac.

Projekat "Otpakivanje 2014/15", koji treba da omogući povezivanje mladih iz 12 opština u Srbiji, finansira Evropska unija u okviru programa "Podrška civilnom društvu".

Top