Održana Skupština Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade

16. marta 2018.godine u Palati Srbija održana je druga redovna Skupština Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.

U uvodnom delu prisutnima su se obratili državni sekretar Predrag Peruničić, predsednik Nacionalne asocijacije Kancelarija za mlade, Džemaludin Paučinac, šefica misije IOM u Srbiji, Lidija Marković, Maja Knežević Romčević, predstavnica Stalne konferencije gradova i opština i Marija Radovanović ispred projekta GIZ YEP.

Državni sekretar je istakao značaj Nacionalne  asocijacije Kancelarija za mlade u implementaciji omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou i izrazio zadovoljstvo što Nacionalne asocijacija kancelarija za mlade danas ima 108 članica, dok ih je pre četiri godine bilo 56.

- Ministarstvo omladine i sporta, kao i svi akteri u omladinskom sektoru su svesni da je neophodno da Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade svojim radom podstiče dalje umrežavanje kancelarija za mlade, izgradnju kapaciteta koordinatora, razmenu znanja i iskustava, promoviše potrebe i stavove mladih, ostvaruje saradnju sa partnerima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou - rekao je Peruničić.

U radnom delu Skupštine izabrani su predsednik i članovi/ce predsedništva. Za predsednika Nacionalne kancelarije za mlade izabran je Džemaludin Paučinac, direktor KZM Novi Pazar, koji je i do sada obavljao tu funkciju, a za članove predsedništva Miloš Colić – KZM Pirot, Tanja Glišić Matić – KZM Loznica, Maja Žmukić - KZM Beograd, Nikola Radević KZM Kraljevo, Dane Mandić –KZM Bečej i Aleksandar Stojanović – KZM Leskovac. Odlukom Skupštine izmenjen je statut organizacije, a najznačajnija promena odnosi se na promenu imena, tako daNacionalna asocijacije kancelarija za mlade menja ime u Nacionalna kancelarija za mlade, skraćeno Nacionalna KZM.

 

Top