Одржан тренинг о недискриминацији и раду са осетљивим групама младих

Курс је организован као четвородневни програм, а 24 полазника који су завршили курс добили су сертификат. Садржај курса у складу је са Смерницама за стандраде рада КЗМ и компетенција координатора.

Учесникe тренинга поздравила је Весна Видојевић, самостални саветник у Сектору за омладину, која је истакла да је већ преко сто координатора/ки и сарадника/ца канцеларија за младе успешно завршило тренинге по овом програму у протекле две године, што је резултирало бројним  инклузивним активностима које се спроводе у канцеларијама за младе. Она је истакла да су канцеларије за младе намењене свим младима, уз уважавање индивидуалних разлика и потреба у складу са начелом једнакости и забране дискриминације Закона о младима.

Top