Obraćanje ministra Udovičića na 25. Kopaonik biznis forumu

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić učestvovao je na tradicionalnom 25. Kopaonik biznis forumu, koji organizuju Savez ekonomista Srbije i Udruženje korporativnih direktora Srbije, u partnerstvu s kompanijom Mastercard.

Tokom svog obraćanja u panelu „Ljudi u fokusu – zdrava ekonomija”, ministar Udovičić je govorio o ciljevima, prioritetima, aktivnostima, projektima i rezultatima Ministarstva omladine i sporta.

„Jedan je od prioriteta države je adekvatna podrška mladima u stvaranju uslova za bolji naučni i istraživački rad i uopšte njihov profesionalni razvoj. Kako bi mladi u Srbiji bili aktivni i ravnopravni učesnici u svim oblastima društvenog života i imali jednaka prava i mogućnosti za razvoj svojih potencijala, Vlada Republike Srbije je osnovala Fond za mlade talente Republike Srbije. Od 2014. godine do danas povećan je broj stipendista za studije u Srbiji sa 1000 na 1300, a iznos stipendije sa 25.000 dinara na 30.000 dinara mesečno. U narednim godinama planiran je nastavak ovog trenda, odnosno povećanje broja stipendiranih studenata za minimum 50 po godini. Povećanje broja stipendista i iznosa stipendija pokazuje da Ministarstvo omladine i sporta i Vlada Republike Srbije vrednuju zalaganje, znanje, rezultate i uspehe mladih talenata“, rekao je ministar Udovičić.

Ministarstvo omladine i sporta je zaključilo više od 25 ugovora i sporazuma o saradnji sa kompanijama i institucijama u cilju podrške mladima u njihovom profesionalnom razvoju. Kroz ovu saradnju stipendistima Fonda je omogućeno da pohađaju radionice i obuke za sticanje profesionalnih znanja i veština. Kroz ovaj vid saradnje stipendistima Fonda je omogućeno pohađanje stručnih praksi, a najbolji su dobili mogućnost zaposlenja.

Ministar Udovičić je govorio i o cilju poboljšanja kvaliteta života mladih u Srbiji tako što Ministarstvo omladine i sporta veliku pažnju posvećuje stvaranju uslova za povećanje zapošljivosti i samozapošljivosti mladih. Za realizaciju ovog cilja finansirano je 136 projekata udruženja i jedinica lokalne samouprave kroz koje je zaposleno, odnosno samozaposleno preko 1.000 mladih, na stručnoj praksi bilo je preko 1.600 mladih,  dok je skoro 14.000 prošlo obuke za poboljšanje kompetencija za zapošljivost i otvoreno je 10  poslovnih inkubatora.

Budući da je pitanje zapošljavanja i preduzetništva mladih pitanje u kome važnu ulogu ima privreda potpisan je Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Srbije i sa Razvojnom agencijom Srbije, a ministarstvo je podržalo osnivanje i rad Saveta za omladinsko preduzetništvo pri PKS.

Ministar je istakao i da je jedan od ciljeva stvaranje zdrave nacije i briga o zdravom razvoju mladih. Naglasio je da još u ranoj mladosti treba naučiti najviše vrednosti: timski rad i poštovanje načela fer pleja, i da tako možemo biti sigurni da će nam deca izrasti u dobre i zdrave ljude.

Tokom svog obraćanja ministar Udovičić je govorio i o sportu, naglasivši da je sport jedno od najvećih dostignuća savremenog društva i sastavni deo kulture svakog društva, koje ima za cilj da razvija i promoviše kulturne vrednosti, da socijalizuje ljude, gradi temelje vrednosti, promoviše toleranciju, ne osporava verske, političke, rasne, seksualne različitosti, jača saradnju i partnerstvo među državama.

 „Poseban interes Republike Srbije je finansiranje međunarodnih takmičenja koja se održavaju kod nas u organizaciji granskih sportskih saveza. Zbog dobre organizacije međunarodnih takmičenja koja su se održavala prethodnih godina stečen je veliki ugled kod sportskih radnika u većini stranih zemalja gde sport ima veoma važnu društvenu, ali i privrednu ulogu. Velika je korist od organizacije međunarodnih takmičenja, kako u pogledu promocije naše države i promocije gradova organizatora takmičenja, tako i u pogledu ostvarene finansijske dobiti od turističke ponude“ istakao je ministar Udovičić. 

Na 25. Kopaonik biznis forumu je prisustvovalo je više od 1000 učesnika - predstavnika Vlade, NBS, domaćih i stranih privrednika, ambasadora, diplomata, predstavnika međunarodnih finansijskih investicija, ekonomskih analitičara, teoretičara, međunarodnih eksperata, kao i predstavnika medija.

 

Top