Објављен конкурс за омладинског представника Републике Србије у Управном одбору Регионалне канцеларије за сарадњу младих

 

КОНКУРС ЗА ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДСТАВНИКА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У УПРАВНОМ ОДБОРУ

РЕГИОНАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА САРАДЊУ МЛАДИХ

 

С циљем интензивирања регионалне сарадње у омладинском сектору и јачања европске перспективе младих, дана 4. јула 2016. године у Паризу је потписан Споразум о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих. Споразум се надовезује на  циљеве наведене у оквиру Берлинског процеса и заснива се на Заједничкој декларацији о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих на Западном Балкану потписаној 27. августа 2015. године на Конференцији о западном Балкану у Бечу. Регионална канцеларија за сарадњу младих је замишљена као институционални механизам за сарадњу младих западног Балкана, с мандатом и капацитетом да подржи и створи услове за активности које промовишу помирење, мобилност, разноликост, демократске вредности, учешће, активно грађанство и интеркултурално образовање, узимајући у обзир дух процеса европских интеграција региона.

Почетак рада Регионалне канцеларије за сарадњу младих је планиран за 2017. годину, уз претходно конституисање Управног одбора, највишег органа одлучивања. Управни одбор ће чинити12 чланова, шест представника уговорних страна непосредно одговорних за омладинску политику и шест омладинских представника уговорних страна, чиме је осигурано учешће младих у процесу доношења одлука.

Ради наставка сарадње и партнерства оствареног у процесу који је претходио закључивању Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих као и активне улоге удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, Кровна организација младих Србије, Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада, Национална асоцијација канцеларија за младе и Министарство омладине и спорта су 24. октобра 2016. године, закључили Меморандум о сарадњи у процесу реализације Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих, којим је предвиђено образовање трочланекомисије ради утврђивања услова и спровођење конкурса за омладинског представника у Управном одбору Регионалне канцеларије за сарадњу младих и обавештавање Министарства о изабраном кандидату.

Омладински представник обавља мандат у трајању од три године, без могућности продужења.

Дужност омладинског представника као члана Управног одбора је, између осталог,учешће у усвајању трогодишњег стратешког плана и годишњих оперативних планова, усвајању годишњих буџета и трогодишњег финансијског плана, одобравању годишњих програмских и финансијских извештаја, обезбеђивању политичке подршке уговорних страна за стратешке, оперативне и финансијске планове, давању сагласности за оснивање радних група за поједина питања у вези са младима, именовању и разрешењу генералног секретара Секретаријата, одлучивању о закључивању споразума о сарадњи са учесницима и организацијама изван уговорних страна, оснивању одбора за избор особља Секретаријата и локалних огранака, као и извештавање цивилног друштва и кровних савеза о раду и постигнутим резултатима и редовно учешће на свим састанцима Управног одбора (у току припремне фазе децембар 2016. – март 2017. планирано је одржавање 2-3 састанка, а након тога састанци ће се одржавати 1-2 пута годишње).

Услови, неопходне квалификације и компетенције:

 • Држављанин/ка Републике Србије;
 • Узраста од 18 до 30 година;
 • Напредни ниво знања енглеског језика;
 • Активно учествовање у креирању и спровођењу омладинске политике на локалном, покрајинском, националном и међународном нивоу најмање три године;
 • Учествовање у креирању и спровођењу пројеката усмерених на остваривање циљева дефинисаних у оквиру Националне стратегије за младе;
 • Познавање рада националних и локалних актера омладинске политике;
 • Учешће у доношењу одлука на нивоу тима, организације, радних тела или сектора;
 • Способност повезивања интересних група на локалном, покрајинском, националном и међународном нивоу;
 • Способност стратешког промишљања;
 • Отвореност за сарадњу са свим актерима из области омладинске политике;
 • Вештине заговарања;
 • Висок ниво вештине асертивне комуникације;
 • Познавање регионалног контекста и искуство у реализацији програма/пројеката за младе на нивоу региона;
 • Демонстрирање и промовисање вредности актера омладинске политике;
 • Активно познавање и коришћење ИКТ технологија (електронска пошта, друштвене мреже, office пакет).

Потребна документација:

 • Пријавни формулар
 • Биографија („Europass“ формат)
 • 3 писма препоруке

 

Након административне провере пристиглих пријава, са кандидатима и кандидаткињама који уђу у ужи избор ће бити спроведен интервју.

Пријавни формулар се може преузети на адресама: www.napor.net и www.koms.rs

Пријаве је потребно доставити у електронској форми на адресу: konkurs.ryco@gmail.com са назнаком: Пријава за омладинског представника у УО РКСМ, најкасније до суботе, 19.11.2016.

Пријаве пристигле након назначеног рока неће бити узете у разматрање.

За сва додатна питања и недоумице у вези са конкурсом, можете да се обратите на електронском поштом на адресу: konkurs.ryco@gmail.com

Више информација о процесу формирања Регионалне канцеларије за сарадњу младих Западног Балкана можете видети на: www.rycowesternbalkans.org, а више информација о даљим корацима на www.roadtoryco.com.

Top