Obaveštenje o obustavi konkursa

Datum: 18.08.2014 | Kategorija: Omladina konkursi,

Obustavljaju se konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora.