Mladi talenti na „Erste bank“ radionici

„Neophodno je da država stvara povoljne uslove za zapošljavanje mladih ljudi u privatnom sektoru, na taj način što će stvoriti povoljniju poslovnu klimu kako bi u Srbiju dolazile nove investicije i otvarala se nova radna mesta“, istakao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić na radionici za stipendiste Fonda za mlade talente u „Erste“ banci. Domaćini današnje radionice, čiji je cilj da mlade talente upozna sa radom, organizacijom i poslovnim procesima u preduzeću „Erste bank“ bili su ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i predsednik izvršnog odbora „Erste bank“ Slavko Carić. „Cilj koji Ministarstvo omladine i sporta i Fond za mlade talente imaju pred sobom je prvenstveno stvaranje šansi za zapošljavanje što više mladih ljudi. Zato smo osmislili program u kojem spajamo naše najbolje studente sa uspešnim kompanijama. Saradnja koju smo uspostavili sa Erste bankom, omogućava stipendistima da ovde odrade stručnu praksu i steknu radno iskustvo koje je neophodno pri pronalaženju posla“, rekao je ministar Udovičić i istakao da na ovaj način MOS stvara šanse studentima da, pored teorijskih, kroz stručne prakse i radionice, steknu i praktična znanja. „Kakva će biti jedna banka u velikoj meri zavisi upravo od ljudi koji u njoj rade. Veoma nam je značajno što na osnovu saradnje s Ministarstvom dolazimo u kontakt sa najuspešnijim studentkinjama i studentima. Verujem da će se neki od njih i zaposliti u Erste Banci, a u ovoj godini planiramo da bar dvadeset stipendista Fonda za mlade talente bude na stručnoj praksi kod nas“, rekao je predsednik izvršnog odbora „Erste bank“ Slavko Carić. Ministar Udovičić zahvalio se zaposlenima u banci na prilici koju pružaju stipendistima Fonda za mlade talente koji su danas učestvovali u radionici.
Top