Конкурс за подизање капацитета младих за активније укључивање у програме Европске уније и европске интеграције

Датум: 08.08.2014 | Категорија: Омладина конкурси,

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2014. годину, расписује Kонкурс за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора: Конкурс за подизање капацитета младих за активније укључивање у програме Европске уније и европске интеграције.

Рок за достављање пријава на конкрус је 22. август 2014. године.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, бр. 1/12) коју води Министарство омладине и спорта, и који доставе Министарству у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног конкурса.

Конкурсна документацијаможе се преузети и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 311.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 011 311 33 19 или путем електронске поште на  адресу:konkursi.omladina@mos.gov.rs.

  Назад

Архива вести