Katalog radnih mesta i zvanja u javnom sektoru

Datum: 15.01.2016 | Kategorija: Vesti,

Ministarstvo omladine i sporta obaveštava zainteresovanu javnost da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, nakon sprovedenog drugog kruga javnih konsultacija na Nacrt kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, u saradnji sa resornim ministarstvima pripremilo Drugi nacrt kataloga radnih mesta i zvanja.

Drugi nacrt je pripremljen nakon razmotrenih svih sugestija i komentara koje su u periodu javnih  konsultacija od avgusta do novembra dostavljeni Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i resornim ministarstvima. Ovim putem MDULS želi i da se zahvali svima koji su im se obratili i uključili u ovaj proces, jer su time doprineli izradi kvalitetnijeg dokumenta.

Pozivamo sve zainteresovane u resoru sporta da i dalje dostavljaju svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu reformauprave@mduls.gov.rs do 25. januara 2016. godine.

Molimo Vas da komentare šaljete sa naznakom da se sugestije i primedbe odnose na resor sporta.

Takođe, MDULS moli da pre nego što se  pošalju sugestije i komentari, da se pročitaju Smernice za izradu kataloga, kao i najčešće postavljena pitanja u odeljku "Pitanja i odgovori" na sajtu MDULS.

Nazad