Иницијатива за пројекат “Изградња и промоција бициклистичке стазе у Јужном Банату”

Датум: 10.02.2015 | Категорија: Активности, Спорт,

У Ковину је потписан Споразум о сарадњи у оквиру иницијативе за пројекат “Изградња и промоција бициклистичке стазе у Јужном Банату” . Иницијативу је покренуло Министарство омладине и спорта заједно са Бициклистичким савезом Србије, а прве су је прихватиле четири општине Јужнобанатског округа – Град Панчево и општине Вршац, Ковин и Бела Црква.

Потписнице Споразума су се, прихватањем иницијативе, обавезале да заједнички наступају у периоду реализације новог Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија 2014-2020, такође и да заједнички аплицирају за приступ фондовима на регионалном и међународном нивоу.

Крајњи циљ Споразума је изградња стаза на рутама ЕуроВело 6 и ЕуроВело 13 ради подстицања бржег и једноставнијег протока људи, развоја спорта и туризма (посебно гране циклотуризма), у функцији укупног економског развоја региона.

Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат д.о.о. је носилац израде Пројекта и координатор свих активности у припреми документације за изградњу.

Проверу и снимање опредељене руте извршиће Бициклистички савез Србије у року од 10 дана.

Овај Споразум представља модел ангажовања расположивих ресурса на свим нивоима друштвене организованости и може се проширити заједничким одлукама других локалних самоуправа које у својим развојним плановима имају утврђене урбанистичке услове које обезбеђују приступ европским бициклистичким рутама.

Интерес за приступ пројекту већ је изразио Браничевски округ чији су представници били присутни приликом потписивања Споразума у Ковину.

Назад

Архива вести