Интерни ревизор

Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица обавља послове интерне ревизије.

Назад