Група за стратешко планирање, евалуацију и организацију

У Групи за стратешко планирање, евалуацију и организацију обављају се послови који се односе на: стратешко планирање приоритета Министарства и организационих облика у ресору Министарства, односно планирање свих ресурса, приоритета, имплементација, евaлуација, реформи и организација у циљу спровођења, како реформе државне управе, тако и сагледавања потреба за променама функција органа у складу са стратешким документима, као и са нужним променама које произилазе из процеса придруживања ЕУ; управљање променама као саставног дела процеса спровођења реформе јавне управе у оквиру Министарства повезано са функцијама ресора Министарства; обезбеђивање подршке за редовне дубинске функционалне анализе рада, послова и радних задатака; дугорочно одрживе послове у вези оптимизације јавне управе и ресора спорта и омладине и друге послове које одреди министар.

Назад