Вести

Датум: 31.10.2014

Јавна набавка мале вредности - Услуга штампања репрезентативног материјала за потребе Министарства

Датум: 27.08.2014

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – набавка поклона, за партију II

Датум: 08.08.2014

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - ОРН: 45212000

Датум: 15.07.2014

Јавна набавка - поклони и награде

Датум: 07.05.2014

Јавна набавка текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Датум: 23.04.2014

Јавна набавка прање возила

Датум: 16.04.2014

Јавни позив за пријаву једница локалних самоуправа за учешће у пројекту

Датум: 03.04.2014

Јавна набавка - одржавање и поправка рачунарске опреме

Датум: 01.04.2014

Јавна набавка - Прес клипинг

Датум: 13.03.2014

Објављивање конкурса и других позива у дневним новинама – Фонд за младе таленте


Страница 17 од 19
Top