Вести

Datum: 24.10.2016

Javna nabavka 1.3.4/2016 - Dodatni odnosno nepredviđeni radovi na izgradnji atletskog stadiona u Novom Pazaru, prva faza

Datum: 18.10.2016

Javna nabavka 1.3.3/1/2016 – Dogradnja školske fiskulturne sale, Aneks I, opština Golubac, radi realizacije programa Završi započeto

Datum: 13.09.2016

Javna nabavka 7/2016 - Usluga održavanja evidencionog delovodnika i pratećeg softvera

Datum: 30.08.2016

Javna nabavka 8/2016 - Sprovođenje istraživanja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji

Datum: 23.08.2016

Javna nabavka 3/2016 – Izrada godišnjeg izveštaja o napretku u realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade

Datum: 03.08.2016

Javna nabavka 1.3.3/2016 - Dogradnja školske fiskulturne sale, Aneks I, opština Golubac, radi realizacije programa Završi započeto

Datum: 29.06.2016

Javna nabavka 6/2016 - Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj

Datum: 31.05.2016

Javna nabavka 3/2016 – Izrada godišnjeg izveštaja o napretku u realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade

Datum: 08.04.2016

Javna nabavka 3/2016 - Izrada godišnjeg izveštaja o napretku u realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade

Datum: 01.04.2016

Javna nabavka 5/2016 - Štampanje promotivnog materijala - Fond za mlade talente


Stranica 13 od 19
Top