Именик министарства

КАБИНЕТ МИНИСТРА

Шеф кабинета

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд

Тел: (011) 313 09 12, 311 76 28, Факс: (011) 313 09 15

Е-пошта: kabinet@mos.gov.rs

 

Служба за односе с јавношћу

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 38
Телефон: 311/7632
Ел. пошта: press@mos.gov.rs

 

Државни секретар

Предраг Перуничић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 34
Телефон: 011/311 17 81
Ел. пошта: predrag.perunicic@mos.gov.rs

 

Државни секретар

Дарко Станић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 342
Телефон: 011/311 23 10
Ел. пошта: darko.stanic@mos.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ

Одсек за стратешке, нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове

Шеф одсека

Александар Воштић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”) Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 334
Телефон: 011/313-0910, тел/факс: 011/311-1966
Eл. пошта: aleksandar.vostic@mos.gov.rs

 

Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе

Руководилац групе

Зорица Лабудовић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 312
Телефон: 011/2605-150
Ел. пошта: zorica.labudovic@mos.gov.rs

 

 Фонд за младе таленте Републике Србије

Руководилац Радне групе Фонда

Јелена Праизовић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 337
Телефон: +381 11 3110 785 (од 9 до 12 часова)
Факс: 011/2142450
Eл. пошта: fond@mos.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА СПОРТ

Помоћник министра – руководилац Сектора за спорт

Дарко Удовичић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 2
Телефон: 011/311 75 53, 011/311 73 57, 011/301 4001, 011/301 4002
Факс: 011/311 75 51
Ел. пошта: darko.udovicic@mos.gov.rs

 

Одељење за развој и унапређење система спорта

Начелник одељења

др Мирко Кантар

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 3
Телефон: 011/213 7059 , 011/301 4003
Ел. пошта: mirko.kantar@mos.gov.rs

 

Група за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту

Руководилац групе

Татјана Наумовић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 18
Tелефон: 311/7384; факс: 011/311-7551
Eл. пошта: tatjana.naumovic@mos.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

в.д. Помоћник министра - руководилац Сектора за међународну сарадњу

и европске интеграције

Урош Прибићевић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 307
Телефон/факс: 011/313-09-23,
Eл. пошта: uros.pribicevic@mos.gov.rs

 

Група за ИПА пројекте и међународне фондове

СЕКРЕТАРИЈАТ

в.д Секретар Министарства

Славка Лакићевић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 37
Телефон: 011/311-7099, Телефон/факс: 011/311-2261
Eл. пошта: slavka.lakicevic@mos.gov.rs;sekretarijat.mos@mos.gov.rs

 

Одељење за људске ресурсе, правне и опште послове

Начелник одељења

Боривој Јанковић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 341
Телефон: 011/311-1975, Телефон/факс: 011/311-2261
Eл. пошта: bora.jankovic@mos.gov.rs

 

Одељење за финансијско – материјалне, аналитичке и информатичке послове

Начелник одељења

Дејан Бакић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 12
Телефон: 011/311-4612
Eл. пошта: dejan.bakic@mos.gov.rs

 

ГРУПА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА

Руководилац групе

Жаклина Гостиљац Maseлa

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 6
Телефон/факс: 011/214-7841
Eл. пошта: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs

 

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У СПОРТУ

Шеф одсека

Владета Терзић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 16
Tелефон: 011/301-4016, 311-7475, факс 011/311-7551
Eл. пошта: vladeta.terzic@mos.gov.rs

 

Назад