Правилник о евиденцији и Листа евидентираних удружења

 

Позив за упис у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза

 

У циљу спровођења Закона о младима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 50/11), усвојен је Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза којим се уређује поступак евидентирања удружења и савеза који делују у областима омладинског сектора. Јединствена евиденција се води ради организованог и систематског праћења стања у областима омладинског сектора и праћења спровођења омладинске политике.

Правилник о Јединственој евиденцији, је обjављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 1/12 . У вези са тим, од нарочитог значаја је чињеница да ће за доделу средстава из државног буџета намењених остваривању јавног интереса у референтној области моћи да конкуришу само она удружења и савези који су претходно евидентирани код Министарства, у складу са Правилником.

Будући да Правилник ступа на снагу 19. јануара 2012. године, позивају се сва заинтересована удружења и савези да, почев од наведеног датума, поднесу Министарству пријаву за упис у Јединствену евиденцију. Пријава се подноси поштом или непосредно на писарници Министарства, ул. Михаила Пупина бр. 2 11070 Нови Београд. На коверти је потребно назначити „ЕВИДЕНЦИЈА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИХ САВЕЗА“. Пријаву је потребно поднети и у електронском облику.

Уз пријаву је потребно доставити и копију решења о упису удружења/савеза у надлежни регистар и копију извода из статута у коме су наведени циљеви удружења/савеза оверену код надлежног општинског или другог органа.

Савези који испуњавају услове за стицање статуса кровног савеза уз пријаву достављају и изјаву заступника савеза којом се потврђује да савез окупља најмање 2000 индивидуалних, једном уписаних чланова, од којих је најмање две трећине младих.

Уколико су вам потребне детаљније информације, можете се обратити на мејл omladina.evidencija@mos.gov.rs, или позивом на број 011/ 311- 71- 64 у периоду од 11 - 14 часова.

Овде можете преузети Образац за пријаву, Правилник о јединственој евиденцији и Закон о младима :

1. Закон о младима

2. Правилник о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.

3.Пријава за упис у јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза

4.Пример правилно попуњене пријаве

5.Правилник о финансирању

6.Обрасци уз Правилник за финансирање

7. Образац изјаве о прибављању података

Детаљнији приказ евидентираних удружења и њихових савеза можете погледати ОВДЕ.

Назад