Јавна набавка 7/2016 – Услуга одржавања евиденционог деловодника и пратећег софтвера

Датум: 13.09.2016. | Категорија: Јавне набавке

Документа за преузимање:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору