Јавна набавка 1.3.3/1/2016 – Доградња школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето

Датум: 18.10.2016. | Категорија: Јавне набавке

Документа за преузимање:

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација