Истраживања

Наслов Тип документа
Телесни статус деце која похађају и укњучена су у спортске активности предшколских установа и деце која то нису - за подручје града Крагујевца Icon PDF
Анализа фискалне политике земаља ЕУ у области спорта и израда препорука за унапређење финансирањa спорта у РС Icon PDF
Структура јавних извора финансирања у спорту - европска искуства - 2013 Icon PPT
Волонтерство у спорту - МОС и ССС - 2009 Icon PDF
Монографија истраживања - Утицај анеробног вежбања на функционалне карактеристике ћелија периферне крви - МОС и ИМИ - 2012 Icon PDF
Стратешко истраживање стања школског спорта у Србији 2008 Icon PPT
Телесни статус деце која похађају и укњучена су у спортске активности предшколских установа и деце која то нису - за подручје града Крагујевца Icon PDF
Монографија истраживања - Утицај анеробног вежбања на функционалне карактеристике ћелија периферне крви - МОС и ИМИ - 2012 Icon PDF
Медији, спорт и насиље - МОС и УСНС - 2009 Icon PDF
Коментар истраживања броја деце укључених у школски спорт у РС Icon PDF
Анализа фискалне политике земаља ЕУ у области спорта и израда препорука за унапређење финансирањa спорта у РС - презентација Icon PDF
Укупан број докумената у овој категорији: 11.